Sävsjö kommunvapen

Skolskjuts

Skolskjuts

Angående indragningen av turen Hjälmåkra-Skepperstad-Hultagård-Torset-Sävsjö

Från och med måndagen den 11 december kommer Sävsjö Taxi att trafikera turen. Dels in till skolan, dels på de hemturer som finns. De kommer att köra med två bussar en lite större och en mindre. Tidtabellen kommer att vara den samma för påstigning som nuvarande tidtabell. Däremot kan en del elever komma något tidigare till respektive skola. De gymnasieelever som bor längs turen kommer att kunna åka med fram till jul och vi jobbar på att lösa det även till vårterminen. För de gymnasieelever som drabbas av indragningen av Eksjöturen hänvisar vi till respektive skola eller Länstrafiken.

Vägmärket "varning för barn"

Välkomna till ett nytt läsår 2017/2018 med skolskjuts.

Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör om ditt barn är berättigat till skolskjuts. Inom tätbebyggt område med skola anordnas i princip inga skolskjutsar. Elever som bor utanför tätbebyggt område är i regel berättigade skolskjuts. I menyn till höger under relaterad information hittar du mer information om barn i trafiken.

Turkartor för läsår 2017/2018,

(4 oktober 2017)

Turkartor till skolan och hem med utsatta hållplatser och preliminära hållplatstider.

Nu i mörka tider - tänk på att alltid använda den reflex du fått av Sävsjö kommun och Sävsjö taxi eller använd egen reflexväst/ ficklampa/ pannlampa.

Tänk på att vara i god tid vid din hållplats.

Ni ska i första hand kontakta rektor på respektive skola om ni har frågor eller funderingar angående skolskjutsreglementet för läsår 2017/2018. När det gäller frågor och funderingar av praktisk karaktär kontakta skolskjutsplanerare på telefon 0382-15206, jonas.andersson@savsjo.se

Om det föreligger synpunkter från vårdnadshavare som innebär avsteg från reglementet görs en ansökan via särskild besvärsblankett.

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska göras. Använd blankett som finns där nere på sidan. Brev har skickats till de familjer som hade rätt till detta föregående läsår. 

Om ni inte hittar hållplatser eller tider för skolskjutsen kontakta Skolskjutsplanerare Jonas Andersson tel. 0382-152 06; Sävsjö taxi tel. 0382-612 00; Hjälmåkra buss tel. 0382-133 05.

Enligt reglementet kommer det att ske en viss ändring av skolskjutsarnas tider inom de första veckorna på höstterminen eller vid vårterminens start. I första hand tanke på att det ibland kan förekomma väntetider på skolan innan skolskjutsen åker hem.

Därför är det viktigt att informera dig via kommunens webbplats innan skolstart och kolla skolskjutsturerna. Justerade tider skolskjutsturer kommer att publiceras i början av september.

Skolskjutsreglementet är reviderat och fastställt av barn- och utbildningsnämnden (2017-01-18). Föreskrifterna gäller från höst terminen 2017 och tills vidare.

Senast uppdaterad: 2017-11-24