Sävsjö kommunvapen

Parker och lekplatser

Parker och lekplatser

Närbild blommor

Parkenheten sköter och utvecklar Sävsjös trädgård som är ett varunamn för Sävsjö kommun som är känt i hela Sverige. Storheten i planteringarna inom kommunen bygger på perenna växter i gatumiljön. Uppbyggnaden av Sävsjös trädgård har genomförts genom engagemang från Sävsjös stadsträdgårdsmästare och hans team.

Felanmälan parker eller lekplatser
Kontaktuppgifter
User information
Senast uppdaterad: 2018-06-04