Sävsjö kommunvapen

Bidrag för resekostnader vid högskolestudier

Bidrag för resekostnader vid högskolestudier

Kommunstyrelsen i Sävsjö kommun beslutade den 10 januari 2017 § 9 att för 2017 utgår resebidrag till universitet-, högskolestuderande och yrkeshögskolestuderande enligt gällande regler med 50% av resekostnaden på kollektivtrafikresor.

För att vara berättigad till resebidrag gäller att studerande:

  • är boende och folkbokförd i Sävsjö kommun. Vi gör adress- och namnförfråga hos Skatteverket.
  • bedriver högskolestudier på heltid, läser 30hp/termin.
  • dagpendlar med kollektivtrafik till högskoleorten.

En bedömning görs också av vad som anses vara rimligt avstånd för pendling med kollektivtrafik.

För att bli beviljad rabatterade kollektivtrafikresor ska man efter varje termin skicka till angiven adress:

  • Ifylld ansökan med underskrift
  • Registreringsintyg/studieintyg, där framgår att studierna bedrivs på heltid (30hp/termin) samt terminens längd/terminens början-och slutdatum. Antagningsbesked godtas ej!
  • Kvitto på betalda biljetter/kort

Sista ansökningsdatum för:

  • vårtermin är 20 juni
  • hösttermin 10 januari (förlängt till 16/1-2018 för HT17)

Hösttermin slutar i mitten/slutet av januari, men ni kan skaffa registrerings-/studieintyg tidigare. Vi behöver inte veta om ni har klarat kurser som ni har läst, vi vill bara veta att ni läser på heltid under terminen som motsvarar 30hp. Om det blir några kostnader efter inskickad ansökan kan ni skicka det med nästa ansökan för nästa studietermin.

Utbetalningen sker på ditt bankkontonummer, terminvis i efterskott.

Efter ett år sker först en utvärdering och sedan tas ställning till fortsättning.

Resekostnad beviljas inte för resor till gymnasieutbildningar, påbyggnadsutbildningar, komvux eller folkhögskolor.

Du hittar blanketten i den gula rutan nedan.

Senast uppdaterad: 2018-01-10