Sävsjö kommunvapen

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet

Inom tekniska förvaltningen arbetas det gemensamt med andra avdelningar i  frågor om trafiksäkerhet. Att höja trafiksäkerheten är angeläget för alla trafikanter.

Årligen sker ett antal åtgärder för att öka trafiksäkerheten. Ofta genomförs dessa projekt med hjälp av ekonomiskt bidrag (50 %) från Vägverket.

Hörntomt

Om tomten ligger i ett 
gatuhörn ska växter 
och staket inte vara 
högre än 80 centimer
i en sikttriangel som 
sträcker sig minst
10 meter åt vardera
hållet.

Illustration fri höjd över gångbana (>2,5m), cykelbana (>3,2m) och körbana (>4,5m)

Om buskar eller träd 
sträcker sig ut över 
gata eller gångbana 
ska det finnas fri 
höjd för trafikanterna

Utfart mot gata

Vid utfart mot gata bör 
växter, staket plank, 
mur eller annat 
siktskymmande inte 
vara högre än
80 centimeter
inom markerad 
sikttriangel. Sikten bör
vara fri minst 2,5 meter
från gata eller gångbana.

Senast uppdaterad: 2017-12-18