Sävsjö kommunvapen

Offentlig plats

Offentlig plats

Med offentlig plats menas främst gator, vägar, gång- och cykelvägar, torg och parker. Dessa får inte användas för annat än vad de är avsedda för (ordningslagen 1993:1617). Om du behöver använda dessa utrymmen kan du ansöka om tillstånd enligt ordningslagen hos polismyndigheten.

Tillstånd krävs för till exempel marknader, uteserveringar, uppställning av byggnadsställningar, containeruppställning, upplag, affischering med mera. Gata/parkenhetens synpunkter inhämtas i varje ansökan.

Ansökningsblanketten skickas till polismyndigheten. Länk till blanketten finns i menyn till höger.

Senast uppdaterad: 2017-04-24