Sävsjö kommunvapen

Grävtillstånd

Grävtillstånd

Om man som privatperson ska gräva i trädgården behöver man först ta reda på vad som finns under markytan.

Där kan finnas vatten- och avloppsledningar, telekablar, fjärrvärme eller elkablar.

På internet finns www.ledningskollen.se

Det är gratis att ställa frågor i ledningskollen. Där finns flera ledningsägare anslutna, men dock inte alla.

Inom Sävsjö kommun bör man även kontakta Njudung Energi Sävsjö AB.

Ansvaret för skador under grävarbete står fastighetsägaren för om inget annat avtalats med entreprenör eller liknande.

Om man som företag ska gräva i gator, gång- och cykelvägar eller dylikt ska man fylla i ansökan om grävtillstånd.

Bredvid finner ni ansökningshandlingar och annan information som kan vara bra att känna till.

Senast uppdaterad: 2017-12-18