Sävsjö kommunvapen

Enskilda vägar

Enskilda vägar

Statsbidragsvägar

I Sävsjö kommun finns cirka 30 mil statsbidragsvägar, varav 23 mil sköts i kommunens regi. Kravet för att få statsbidrag för en väg är att väglängden är minst 1 kilometer och att vägen betjänar minst en helårsboende. Fördelningen på bidrag är för närvarande i Sävsjö kommun 65% från vägverk och 35% från kommunen.

Utfartsvägar

Utfartsvägar är vägar som inte fyller kraven för statsbidragsvägar (kortare än 1 kilometer). På vägen ska också finnas helårsboende. Skillnaden i skötselstandard är att utfartsvägar inte sandas mot halka, inte dammbindes samt att vägkanterna inte röjs från sly.

I kartan nedan visas statsbidragsvägar i lila färg och utfartsvägar i blå färg. Du kan panorera och zooma med musen. Klicka på en sträcka för att få mer information.

Senast uppdaterad: 2017-04-10