Sävsjö kommunvapen

Dispenstransporter

Dispenstransporter

Transporter som kräver dispens

Dispenstransporter för företag med breda, långa eller tunga transporter söks enligt följande:

1. Vid transporter inom kommunen skall ansökan skickas till tekniska förvaltningen, gata/parkenheten.

Mejla till: anna.wiksten@savsjo.se

Ansökan finner ni till höger som pdf.dokument.

Därefter vidarebefordras ansökan till Trafikverket för yttrande gällande deras vägar.

2. Vid transporter som rör flera kommuner skall ansökan göras hos Trafikverket. Följ länken:

http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-vag/


Senast uppdaterad: 2017-04-10