Sävsjö kommunvapen

Dispenstransporter

Dispenstransporter

Transporter som kräver dispens

Dispenstransporter för företag med breda, långa eller tunga transporter söks enligt följande:

1. Vid transporter inom kommunen ska ansökan skickas till Sävsjö kommun, serviceförvaltningen, gata/parkenheten, 576 80 Sävsjö.

Ansökan finner ni till höger som pdf.dokument.

Därefter vidarebefordras ansökan till Trafikverket för yttrande gällande deras vägar.

2. Vid transporter som rör flera kommuner ska ansökan göras hos Trafikverket. Följ länken:

http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-vag/


Senast uppdaterad: 2018-08-09