Sävsjö kommunvapen

Faderskap och föräldraskap

Faderskap och föräldraskap

Är barnets mor/förälder ogift vid barnets födelse ska faderskapet fastställas och bekräftas. Anledningen är att barnets juridiska rättigheter skall tas tillvara. Bekräftelse kan ske även före barnets födelse.

Familjerätten får automatiskt upplysningar från skattemyndigheten om barn som föds av ogifta mödrar. Modern kontaktas då per brev av individ- och familjeomsorgen. Bekräftelse på faderskap/föräldraskap görs på socialkontoret i Sävsjö.

Om föräldrar inte är sammanboende görs bekräftelse på faderskap/föräldraskap på Höglandets familjerätt.

Senast uppdaterad: 2017-10-03