Sävsjö kommunvapen

Adoption

Adoption

Adoption av utländskt barn

Den som vill adoptera ett utländskt barn ska ansöka om medgivande till adoption hos Höglandets familjerätt.

Socialsekreterare gör en utredning av de som vill adoptera. Utredningen blir ett underlag för socialnämnden, som fattar beslut om medgivande eller avslag.

Socialnämnden är skyldig att följa upp att adoptionen fullföljs. Vissa givarländer kräver också att socialnämnden, via en uppföljningsrapport, följer barnets situation i det nya landet.

Vänder du dig till Familjerätten kan du få mer information om hur det går till att adoptera.

Internationella adoptionsfrågor

På Statens myndighet för internationella adoptionsfrågor hittar du adresser till auktoriserade adoptionsorganisationer, boktips och svar på vanliga frågor när du går i adoptionstankar. Se externa länkar i högra spalten.

Senast uppdaterad: 2017-10-03