Sävsjö kommunvapen

Barnhälsovård (BVC)

Barnhälsovård (BVC)

Här erbjuds olika hälsobesök, ibland i hemmet, fram tills ditt barn börjar förskoleklassen. Du träffar oftast en specialistsjuksköterska men också läkare och vid behov psykolog. Vid besöken följer vi barnets utveckling, ger vaccinationer och samtalar om barns hälsa, till exempel kost, sömn och andra behov. Föräldrastöd erbjuds både individuellt och i grupp.

Läs mer på Region Jönköpings läns webbplats.

 

 

 

Barnfot, fotografi

Senast uppdaterad: 2018-08-15