Sävsjö kommunvapen

Barn som far illa

Barn som far illa

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Alla barn har rätt till en trygg och säker miljö och ska skyddas mot alla former av utnyttjande, övergrepp, kränkningar och diskriminering.

Misstanke om att ett barn far illa

Socialsekreterare kan få in uppgifter från enskilda eller myndigheter som är oroliga för hur ett barn har det. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker att du har en misstanke eller känner en oro. IFO tar då kontakt med den familj det gäller och utreder hur barnet har det. Om det behövs erbjuds familjen hjälp med att lösa sina problem.

Är man orolig för hur ett barn har det kan man vända sig till IFO. Den som gör en anmälan kan vara anonym. IFO är skyldig att undersöka alla anmälningar.

Senast uppdaterad: 2017-03-07