Sävsjö kommunvapen

Vård och behandling

Vård och behandling

Missbruksenheten MoA erbjuder olika vård- och behandlingsinsatser, beroende på hur allvarliga problemen är.

Du kan efter kontakt med missbruksenheten ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen. Du träffar då en socialsekreterare, som tillsammans med dig genomför en utredning för att kunna bedöma vilken hjälp du behöver. Du får information om MoA och vad vi kan erbjuda.

Under utredningen kommer socialsekreteraren och du överens om vilka insatser som är mest lämpliga för dig. Ni upprättar en vårdplan utifrån behandlingens syfte och dina egna mål.

Efter utredningen beslutas om en insats. Behandlingen kan sedan genomföras i öppenvården eller dygnet-runt-vård. Din vårdplan ligger till grund för insatserna och anpassas löpande tillsammans med dig fram till dess att insatsen avslutas.

Läs mer om våra behandlingsmetoder vi länkarna till höger.

Alla insatser ska så långt som möjligt genomföras på frivillig väg. I särskilt allvarliga fall kan dock socialtjänsten ha en skyldighet att ingripa utan samtycke enlig lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Senast uppdaterad: 2017-10-02