Sävsjö kommunvapen

Samarbete med Hälso- och sjukvården

Samarbete med Hälso- och sjukvården

Kommunen ska ingå en överenskommelse med hälso- och sjukvården om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Sådan lokal överenskommelse finns idag redan för personer med psykisk ohälsa och samtidigt missbruk eller beroende.

Missbruksenheten MoA samarbetar med Beroendemottagningen Länssjukhuset Ryhov vid läkemedelsassisterad underhållsbehandling (LARO). Mer information om beroendemottagningen hittar du till höger.

När du har behov av insatser från både kommunens socialtjänst och landstingets hälso- och sjukvård ska kommunen tillsammans med landstinget och dig upprätta en individuell plan (SIP). Av den ska det framgå vilka insatser som behövs, vem som ansvarar för vad och vem som har det övergripande ansvaret.

Senast uppdaterad: 2017-03-07