Sävsjö kommunvapen

Anhörigstöd och Barn som anhörig

Anhörigstöd och Barn som anhörig

Anhörigstöd erbjuds alla som har en närstående med beroendeproblematik. Med anhörig menas att man stödjer sin man, fru, barn, vän, granne mfl. Du avgör själv om du är anhörig. Som anhörig kan du alltid ta kontakt med kommunens anhörigstöd för att få råd och stöd om vart du kan vända dig. Se länk till höger.

Sävsjö kommun erbjuder även webbaserat anhörigstöd. Se länk till höger.

Barn som anhöriga

När någon vuxen i familjen har ett missbruk eller beroende behöver barnen särskild uppmärksammas. Det innebär att vi på missbruksenheten tillsammans med dig som vuxen även pratar om barnens situation. I samarbete med barn- och ungdomsgruppen kan vi erbjuda olika stödinsatser till hela familjen.

Läs mer om barn som anhöriga, se länk till höger.

Senast uppdaterad: 2017-03-07