Sävsjö kommunvapen

Anhörigstöd

Anhörigstöd

Anhörigstöd erbjuds alla som har en närstående som är äldre, långvarigt psykiskt eller fysiskt sjuk, har en beroendeproblematik eller funktionsnedsättning. Med anhörig menas att man stödjer sin man, fru, barn, vän, granne m fl. Du avgör själv om du är anhörig. Som anhörig kan du alltid ta kontakt med kommunens anhörigstöd för att få råd och stöd om vart du kan vända dig.


Senast uppdaterad: 2017-03-21