Sävsjö kommunvapen

Anhörigstöd

Anhörigstöd

Anhörigstöd erbjuds alla som har en närstående med psykisk ohälsa. Med anhörig menas att man stödjer sin man, fru, barn, vän, granne, partner med fleral.

Du avgör själv om du är anhörig. Som anhörig kan du alltid ta kontakt med kommunens anhörigstöd för att få råd och stöd om vart du kan vända dig. Se länk till höger.


Senast uppdaterad: 2017-03-21