Sävsjö kommunvapen

Socialjour

Socialjour

Akut hjälp - efter kontorstid

Vid akuta ärenden efter kontorstid, som inte kan vänta till nästkommande vardag kan Höglandets socialjour kontaktas via 112.

Det kan handla om barn och unga som far illa, våld i nära relationer eller missbruksproblem. Socialjouren är bemannad kvällar, helger och nätter.

Under dagtid, på vardagar tar socialförvaltningen hand om akuta ärenden.

Senast uppdaterad: 2017-12-06