Sävsjö kommunvapen

Gå på språkcafé

Gå på språkcafé

En viktig del för att våra nya svenskar ska integreras och känna sig hemmastadda är att man lär sig svenska. Alla får ju lära sig språket på SFI (Svenska för invandrare) men man måste också öva. Ett bra sätt att göra det är att gå och fika och träffa de som redan kan tala svenska. Här kan du som kommuninvånare och medmänniska göra en fin insats genom att ta en kopp kaffe och prata tillsammans. Det är en värdefull hjälp för någon som behöver öva språket.
Det behövs ingen föranmälan utan det är bara att slinka in en stund när tid och lust finns.

DART Kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har tagit fram två bildstöd för samtal med människor som har flytt. Bildstöden går att ladda hem från internet och finns på svenska, engelska och arabiska. Inom kort kommer de även på somaliska och farsi. De går att använda digitalt och att skriva ut på papper. För att hitta bildstöden, och för att läsa mer om hur de kan användas, gå in på sidan www.kom-hit.se/flykting

Sävsjö

Fika på Kamelen (på torget) är öppet måndagar och fredagar 9.00-12.00 och onsdagar 17.00-18.30.
Läxläsning på församlingshemmet torsdag 16.30 - 17.30.
Gemenskapscafé i Höglandskyrkan torsdagar 18.00-19.30.

IOGT-NTO Godtemplargatan har språkcafe söndagar 15.00–17.00.

Rörvik

Café i Småkyrkan, torsdagar klockan 18.00.

Stockaryd

Frikyrkan inbjuder till Mötesplatsen varje måndag klockan 17.30-19.30. En plats där nya som gamla samhällsbor kan träffas.

Vrigstad

Mötesplats och café på IM-hemmet, måndagar 18.00 - 19.30.


Senast uppdaterad: 2017-03-07