Sävsjö kommunvapen

Ensamkommande barn

Ensamkommande barn

Ibland söker barn och ungdomar under 18 år asyl i Sverige utan att ha någon förälder eller annan vuxen med sig. De blir då vad vi kallar ensamkommande barn eller ungdomar. Kommunens uppdrag är att ge ungdomarna den bästa möjliga starten i Sverige.

Kommunen ansvarar för att ta emot barnen, ordna boende och annan omsorg. Ensamkommande barn omfattas av samma regler och omvårdnadssystem som gäller för samtliga barn och unga i Sverige.

Det finns många externa samarbetspartners som också är viktiga för att ge ungdomarna den bästa möjliga starten i Sverige: Vårdcentraler, folktandvård, fritidsgårdar, kontaktpersoner, företag och olika föreningar.

God man och vårdnadshavare
Så fort en asylsökande ungdom kommer till Sävsjö utses en god man av överförmyndaren. Den gode mannen är juridiskt ansvarig för ungdomen under asyltiden och ska företräda dennes intressen under asylutredningen och i kontakter med andra myndigheter. När en ungdom har fått permanent uppehållstillstånd ska istället en särskilt förordnad vårdnadshavare utses av socialtjänsten. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren företräder ungdomen fram till 18-årsdagen.

Tryggt boende
Ensamkommande barn kan placeras i hem för vård eller boende (HVB) eller i ett stödboende. Avgörande för vilken form av boende som kan bli aktuellt för respektive barn är åldern på barnet och vilket behov av stöd barnet har. Trygghet och omsorg är ledord för i boendeverksamheten. Verksamheten vilar på ett pedagogiskt förhållningssätt där vi arbetar för att ungdomarna ska må bra, utvecklas och integreras i samhället. Boendet ska vara så bra och hemliknande som möjligt där vardagen består av skolgång, matlagning, städning, läxläsning och intressanta fritidsaktiviteter. Detta för att ge barnen och ungdomarna ett så bra stöd som möjligt och för att på bästa sätt förbereda dem för ett självständigt liv i Sverige.

Skolgång för ensamkommande
Barn under 18 år har rätt att gå i skola under asyltiden. Så fort det är möjligt börjar ungdomarna sina studier, antingen på någon av grundskolorna eller på Aleholm

 

Senast uppdaterad: 2017-10-02