Sävsjö kommunvapen

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, 24 § ska det i varje kommun finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, som ska svara för den medicinska kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet ges.

Om en person i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom, skall medicinskt ansvarig sjuksköterska efter internutredning rapportera till ansvarig nämnd.

MAS ansvarar för Lex Maria-anmälningar till Socialstyrelsen.

MAS är även kontaktperson för Patientnämnden.

Senast uppdaterad: 2017-03-07