Sävsjö kommunvapen

Hemteam

Hemteam

I våra hemteam ingår flera yrkeskategorier såsom hemtjänspersonal, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterskor.

Du är viktig därför erbjuds du "Trygg hemgång" efter sjukhusvistelse även om du har stora hjälpbehov.

Vad är "Trygg hemgång"?

Avsikten är att:

  •  ge dig de förutsättningar du behöver för att leva ett så självständigt liv som möjligt
  •  göra det möjligt för dig att bo kvar i din bostad

Hjälpen vi erbjuder kan bestå av:

  •  stöd direkt vid hemgång
  •  träning i hemmet
  •  bostadsanpassning eller annat som du behöver hjälp med för att kunna underlätta en återgång till det vanliga livet.


Senast uppdaterad: 2017-03-07