Sävsjö kommunvapen

Arbetsterapi

Arbetsterapi

Den, som på grund av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan sköta exempelvis personlig vård och sitt boende, kan få stöd av en arbetsterapeut.

Arbetsterapi syftar till att man, utifrån sina egna resurser, ska kunna bli så självständig som möjligt i de vardagsaktiviteter man behöver och vill göra.      

Arbetsterapeuten bedömer förmågan att klara vardagliga aktiviteter såsom påklädning, personlig hygien, hushållsgöromål mm.

Arbetsterapeuten ansvarar för bedömning och utprovning av hjälpmedel.  

Arbetsterapeuten utfärdar intyg för bostadsanpassning.


Senast uppdaterad: 2017-03-07