Sävsjö kommunvapen

Hjälpmedel och rehabilitering

Hjälpmedel och rehabilitering

Kommunrehab består av arbetsterapeuter, sjukgymnaster, rehabassistent samt hjälpmedelstekniker. Vi arbetar med rehabiliterande insatser för personer bosatta i kommunens särskilda boenden samt till personer i eget boende som har behov av rehabiliterande insatser i hemmet. Kommunrehab erbjuder råd och stöd för att du ska kunna klara av en så självständig vardag som möjligt.Senast uppdaterad: 2017-03-07