Sävsjö kommunvapen

Anhörigstöd

Anhörigstöd

Anhörigstöd erjuds alla som har en närstående som är långvarigt psykiskt eller fysiskt sjuk, äldre, har en beroendeproblematik eller funktionsnedsättning. Med anhörig menas att man stödjer sin man, fru, barn, vän, granne med flera. Du avgör själv om du är anhörig. Som anhörig kan du alltid ta kontakt med kommunens anhörigstöd för att få råd och stöd om vart du kan vända dig. 

Senast uppdaterad: 2017-03-21