Sävsjö kommunvapen

Personlig assistans

Personlig assistans

Om du har en stor funktionsnedsättning som innebär ett omfattande behov av stöd och hjälp, kan du ansöka om personlig assistent.
Du ska vara under 65 år för att kunna söka insatsen.

För att få personlig assistans måste en person ha behov av något av följande:

  • hjälp med personlig hygien
  • hjälp med måltider
  • hjälp med att klä av och på sig
  • hjälp med att kommunicera
  • annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd. Stödet är knutet tilll dig personligen. Det ska stärka din möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv. Du har rätt till stort inflytande på hur du ska få hjälp och av vem. Du kan ha flera assistenter och hjälpen kan ordnas på olika sätt.

Senast uppdaterad: 2017-03-07