Sävsjö kommunvapen

Ledsagare

Ledsagare

Du som har funktionsnedsättning kan få ledsagning för att delta i fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter, besöka vänner eller ta en promenad. Syftet med ledsagning är att kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap.

Ledsagarservice är en rättighet som finns inskriven i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Senast uppdaterad: 2017-03-07