Sävsjö kommunvapen

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet

Avlösning i hemmet innebär att en avlösare vistas hemma hos en person med funktionsnedsättning för att anhöriga ska få tid till egna aktiviteter. Avlösningen kan ske ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Avlösarservice är en rättighet som finns inskriven i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Senast uppdaterad: 2017-03-07