Sävsjö kommunvapen

Bostad med särskild service för vuxna

Bostad med särskild service för vuxna

Gruppbostäder består av lägenheter med tillgång till gemensamt utrymme. De är i första hand till för personer med utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder.

I gruppbostäderna arbetar man för att varje individ skall få möjlighet till ett så självständigt liv som möjligt. För att uppnå detta mål krävs att bostäderna är individuellt anpassade och av god kvalitet. I bostaden skall också kunna erbjudas personalresurser som krävs för en god omvårdnad. Personalen arbetar individanpassat med stöd och service till alla boende.

De boende ska även beredas träning genom att delta i olika vardagssysslor samt annan praktisk och social träning. För att de boende skall uppleva vardagen meningsfull skall de erbjudas möjlighet att aktivt delta i kultur- och fritidsaktiviteter efter önskemål och behov. Det är viktigt att de boende har rätt till inflytande och ges möjlighet att påverka sin sociala situation.

Fem bostäder

I Sävsjö kommun finns det fem gruppbostäder med mellan tre-sex platser i varje gruppbostad.

Tre av gruppbostäderna är lokaliserade i Sävsjö, en i Vrigstad och en i Stockaryd.

En plats i gruppbostad tilldelas efter en individuell prövning av kommunens LSS-handläggare.

Sävsjö tätort

 • Eksjöhovgårdsvägen

  Gruppbostad som idag har plats för tre boende. Bostaden är bemannad dygnet runt.

  Kontakt

  Eksjöhovgårdsvägen 5
  576 80 Sävsjö

  0382-137 40

 • Ljungagatan

  Gruppbostad som idag har fyra boende. Bostaden är bemannad dygnet runt

  Kontakt

  Ljungagatan 9
  576 80 Sävsjö

  0382-137 30

 • Odengatan

  Ett boende som ligger i centrala Sävsjö. Idag finns det plats för fyra boende och bostaden är bemannad dygnet runt.

  Kontakt

  Odengatan 35
  576 80 Sävsjö

  0382-154 34

Stockaryd

 • Mejerigatan

  Är belägen i Stockaryd och är av så kallad trapphusmodell. Idag finns det fem lägenheter och en baslägenhet som personalen utgår från. Gruppbostaden är bemannad dygnet runt.

  Kontakt

  Mejerigatan 2
  Stockaryd

  0382-205 68

Vrigstad

 • Biskopsbo

  Ligger i Vrigstad är ett boende med fyra platser. Gruppbostaden är bemannad dygnet runt.

  Kontakt

  570 03 Vrigstad

  0382-306 70

Senast uppdaterad: 2018-02-27