Sävsjö kommunvapen

Boende och stöd i hemmet

Boende och stöd i hemmet

Funktionsnedsatta personer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan har rätt till bostad med särskild service. Bostaden kan utformas på olika sätt.

Huvudformerna för vuxna är servicebostad, gruppbostad och särskilt anpassad bostad. För barn kan boende i familjehem eller bostad med särskild service erbjudas.

Senast uppdaterad: 2017-05-23