Sävsjö kommunvapen

Uppsökande verksamhet

Uppsökande verksamhet

Skogsväg

Sävsjö kommun vill erbjuda dig - som är 75 år eller äldre och idag inte har kontakt med äldreomsorgen - ett hembesök för att ge information om äldreomsorgen.

Innan besöken

Berörda personer får ett utskick med ett brev som beskriver projektet samt informationsbroschyrer från socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Efter en till två veckor följs brevet upp med ett telefonsamtal, där man erbjuds ett hembesök. Hembesöket är helt frivilligt.

Hembesök

Vid besöket får man aktuell information om äldreomsorgen. Informationen innehåller vägledning om vem man kontaktar vid behov av hjälpinsatser eller för att få råd och stöd.

Senast uppdaterad: 2017-03-07