Sävsjö kommunvapen

Syninstruktör

Syninstruktör

Kommunens Syninstruktör hjälper dem som på grund av nedsatt syn
har svårt att klara sig själva.

Syninstruktören hjälper den synskadade med att utveckla sin förmåga att klara ett eget boende och leva så självständigt som möjligt.

I syninstruktörens arbetsuppgifter ingår bland annat att:
 
Träna synskadade och hitta lösningar som underlättar i hemmiljön.

Träna och använda synhjälpmedel på rätt sätt.

Stärka självkänslan och undvika isolering.

Upplysa om andra tjänster och service för synskadade.

Informera om kurser och föreningsverksamhet.

Insatserna är avgiftsfria och lämnas som punktinsatser. 
Syninstruktören samarbetar med Syncentralen i Jönköping.

Senast uppdaterad: 2017-03-07