Sävsjö kommunvapen

Mat för hemsändning

Mat för hemsändning

Matdistribution är en färdiglagad varm huvudrätt som levereras från Södergården i Stockaryd. Tillbehör och dryck ingår ej. Bröd och dessert levereras endast vid soppa. Den som är i behov av diet eller specialkost kan få det. Det kan gälla allergi, överkänslighet eller medicinska skäl.

Vem har rätt till matdistribution?

Den som på grund av nedsatt funktionsförmåga och inte själv kan tillaga sina måltider eller få behovet tillgodosett på annat sätt har rätt till matdistribution.

Behovet måste dock vara så stort att det minst omfattar 5 dagar i veckan, måndag till fredag, eller varje dag för att få en kontinuitet för den biståndsberättigade och för tillagningsköket. För att underlätta så att äldre och funktionshindrade kan bo kvar hemma erbjuds man även att komma till äldreboendenas matservering.

Vad är matdistribution?

Matdistribution är en färdiglagad varm huvudrätt som levereras från Södergården i Stockaryd. Tillbehör och dryck ingår ej. Bröd och dessert levereras endast vid soppa. Den som är i behov av diet eller specialkost kan få det efter inlämnande av intyg. Det kan gälla allergi, överkänslighet eller medicinska skäl.

Personal på Jobbhuset(Arbetsmarknadsenhet i Sävsjö)/ kommunens hemtjänst kommer att utföra matleveranserna till Din bostad.

Vad kostar det?

Avgiften för matdistribution kan debiteras som månadsabonnemang för

måndag – söndag:                               1 879 kr / månad

måndag – söndag med efterrätt:        2 000 kr / månad

måndag – fredag:                                1 379 kr / månad

måndag – fredag med efterrätt:         1 489 kr / månad

Abonnemangsavgiften debiteras i efterhand.

Vid akut inläggning på sjukhus, görs avdrag samma dag.

Vid planerad bortavaro avdrag efter 3 dagar.

Anmäl i god tid till köket, 5 dagar innan, då Du inte kommer att vara hemma.

Telefon tid: 15.00-16.00

Telefonnummer: Södergården kök 0382- 156 75

Förpackningen som maten levereras i är brännbar.

Hur får man matdistribution?

Den enskilde eller dennes företrädare ansöker om matdistribution hos biståndshandläggare. Det görs en individuell prövning. Efter utredning beslutar biståndshandläggaren om rätt till insatsen föreligger och i vilken omfattning insatsen ska beviljas.

Beslutet omprövas/övervägs regelbundet eller vid ändrade förhållanden.
Vid avslag på ansökan finns möjlighet att överklaga beslutet.

Senast uppdaterad: 2017-09-12