Sävsjö kommunvapen

Trygghetslarm

Trygghetslarm

Att ha tillgång till ett trygghetslarm kan göra att du känner dig säkrare i ditt hem. Med trygghetslarm kan du komma i kontakt med personal dygnet runt.

När du larmar kommer du först i kontakt med Tunstalls trygghetscentral som meddelar personal i kommunen. Det är personal inom kommunens hemtjänst och nattpatrull som svarar för åtgärder med anledning av larm.

Vid akuta nödsituationer ska du dock ringa SOS Alarm på 112.

Så fungerar ett trygghetslarm

Sävsjö kommun tillhandahåller digitala trygghetslarm. Det är ett säkert trygghetslarm som inte är beroende av fast telefonledning eller abonnemang. Trygghetslarmet har ett SIM-kort med roaming. Roaming innebär att SIM-kortet söker mellan flera mobiloperatörer för att få bästa täckning i mobilnätet.

Skulle det bli strömavbrott har trygghetslarmet ett batteri som fungerar i 36 timmar.

Det digitala trygghetslarmet skickar ut rapporter till personal om tekniskt fel skulle uppstå.

Du får information om hur trygghetslarmet fungerar vid installationen.

Ansök om ett larm

Trygghetslarm är en behovsprövad insats och ansökan görs hos biståndshandläggare. Du betalar för trygghetslarmet enligt en fastställd taxa. Trygghetslarmet installeras av hjälpmedelstekniker.

Felanmälan

När det gäller felanmälan eller frågor kring larmets funktion kan du vända dig till våra hjälpmedelstekniker 0382-154 55 eller via kommunens växel 0382-152 00.

 

Senast uppdaterad: 2017-11-27