Sävsjö kommunvapen

Ledsagning

Ledsagning

Ledsagarservice beviljas endast till personer som har ett omfattande psykiskt eller fysiskt funktionshinder och saknar socialt nätverk. Den enskilde ska behöva ledsagning till läkare, sjukhus eller andra vårdinstanser eller hjälp att komma ut till sociala aktiviteter.

Ledsagarservice kan i undantagsfall beviljas till bank- och kassaservicetjänster, då tjänsterna inte kan skötas med hjälp av bank-/postgiro. Biståndet innebär att den enskilde ledsagas från hemmet till en aktivitet och åter.

Ledsagarservice kan beviljas högst 8 timmar/månad.

Senast uppdaterad: 2017-03-07