Sävsjö kommunvapen

Valfrihet inom hemtjänsten

Valfrihet inom hemtjänsten

Valfrihetssystem i Sävsjö kommuns hemtjänst

Kommunfullmäktige i Sävsjö Kommun har beslutat att införa ett system för ökad valfrihet inom kommunens hemtjänst. Beslutet grundar sig på Lag om valfrihetssystem (LOV). Valfrihetssystemet kommer att gälla hemtjänstinsatser som utförs dagtid 06.30 -21.30. Kommunens hemtjänst utför även i fortsättningen alla nattpatrullsinsatser, samt har ansvar för trygghetslarm och måltidsdistribution. 
 
Kommunfullmäktiges beslut innebär att det från den 1 november 2010 är möjligt för företag som vill bedriva hemtjänstverksamhet i kommunen att hos socialnämnden begära att bli godkända som utförare av hemtjänst.

Samma villkor för alla

Alla utförare, både privata och kommunala, måste uppfylla samma kvalitets- och kompetenskrav och de får lika mycket betalt per timme. Brukaren betalar precis som tidigare hemtjänstavgift enligt kommunens fastställda hemtjänsttaxa. Om man inte är nöjd med hur insatserna utförts har man rätt att byta utförare.

Vem erbjuder hemtjänst?

Följande utförare är verksamma i Sävsjö kommun:

Senast uppdaterad: 2017-03-07