Sävsjö kommunvapen

Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet

Avlösning kan beviljas till anhöriga/närstående som vårdar sin make/make i hemmet. Syftet med avlösning i hemmet är att den enskilde ska kunna känna trygghet under den tid som den anhörige/närstående vistas utanför hemmet. Kriterier för att insatsen ska beviljas är att den enskilde har:

  • ett fysiskt och/eller psykiskt funktionshinder samt en anhörig/närstående, som vårdar den enskilde i det gemensamma hemmet och som har ett behov av stöd och avlastning
  • uppenbara svårigheter att vistas ensam hemma

Insatsen kan beviljas högst 12 timmar per månad.

Senast uppdaterad: 2017-10-20