Sävsjö kommunvapen

Dagverksamheten Brygghörnan

Dagverksamheten Brygghörnan

Att förbli aktiv och ha ett socialt nätverk är viktigt för ett hälsosamt och gott liv. Brygghörnan är till för dig som av olika skäl inte har möjlighet att vara lika aktiv som tidigare. Vi vill ge tillgång till vardagsnära aktiviteter för att underlätta så att du ska kunna bo kvar hemma i din bostad.

I Sävsjö kommun är dagverksamheten Brygghörnan indelad i två olika inriktningar:

Dagverksamhet med social inriktning:

Den sociala inriktningen ska ge möjlighet att upprätthålla aktivitetsförmågan, få stimulans och social gemenskap. Det ger även möjlighet att träffa nya vänner.

Dagverksamhet med demensinriktning:

Att ha något meningsfullt att göra, vara tillsammans och umgås med andra i en trivsam miljö kan vara ett bra stöd i vardagen. Aktiviteterna är inriktade mot dina individuella behov.

Det är kostnadsfritt att vara på Brygghörnan men du betalar dina egna rese- och måltidskostnader.

Dagverksamheten Brygghörnan ger även stödjande anhöriga tid och möjlighet till avkoppling

Dagverksamheten Brygghörnan finns på:

Västra Järnvägsgatan 11 A 
576 35 Sävsjö

Dagverksamheten är öppen: måndag - torsdag, klockan 0.00-14.30

Senast uppdaterad: 2018-04-25