Sävsjö kommunvapen

Eneliden

Eneliden

Eneliden ligger i Rörvik och är ett särskilt boende för personer med demensdiagnos och drivs i kommunal regi.

Om boendet

Eneliden är ett gruppboende med åtta lägenheter. Lägenheterna består av 1 rum och kök. Det finns gemensamhetsutrymmen såsom dagrum, matsal samt kök.Det finns också en skyddad uteplats.

Aktiviteter

Vi har aktivitetsledare som tillsammans med vårdpersonal samordnar dagliga aktiviteter på Eneliden. Frisör och fotvård kommer regelbundet till boendet.

Kost och måltider

Alla måltider ingår i måltidsabonnemanget inklusive mellanmål och nattmål som erbjuds till alla som önskar det.

Hälso- och sjukvård

På Eneliden arbetar ungefär 11 personer och består av både dag- och nattpersonal. Det är undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, enhetschef och aktiveringspersonal. Arbetsterapeut samt sjukgymnast tjänstgör viss tid per vecka på Eneliden. All personal har tystnadsplikt.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen inom kommunen ansvarar för insatser av sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Läkare, tandläkare, tandhygienist, fotspecialist kontaktas vid behov.

Senast uppdaterad: 2017-11-22