Sävsjö kommunvapen

Särskilt boende

Särskilt boende

Till ett särskilt boende kan du flytta när ditt behov av stöd och hjälp är så omfattande att du behöver tillgång till personal dygnet runt. Du ansöker om särskilt boende hos biståndshandläggare.

Vår värdegrund

Vårt arbete bygger på Sävsjö kommuns lokala värdighetsgarantier. Vi vill ge dig mervärde i form av ökad trygghet, delaktighet, självbestämmande, individanpassning, integritet, kontinuitet, välbefinnande samt ett gott bemötande. Syftet är att du ska kunna påverka och bestämma över din egen tillvaro samt möjlighet att uttrycka dina synpunkter och önskemål.

Individuell genomförandeplan

Du har rätt att påverka hur och på vilket sätt dina insatser ska ske och när stödet ska ges. För att säkerställa din rätt till inflytande upprättas en skriftlig överenskommelse kallad genomförandeplan. Efter inflyttning erbjuds du en kontaktman som har ett välkomstsamtal med dig. Kontaktmannen ska ha en kompetens i sitt arbete så att det ges en god vård och omsorgmed god kvalité, på ett tryggt och säkert sätt.

Förtroenderåd

Det finns ett förtroenderåd på alla vårdboenden. Förtroenderådet träffas två gånger per år. Det är ett kontaktorgan med företrädare för socialnämnden, personal och pensionärer som bor på vårdboendet. Rådet ska stimulera till samarbete i frågor som intresserar och rör dig som boende.


Sävsjö tätort

 • Högliden

  Här finns kommunens korttidsboende med 12 platser, ett gruppboende för dementa, Rönngården, men 8 platser samt två vårdboende med totalt 16 platser.

  Kontakt

  0382-15459

 • Ringgården

  Vårdboende med 25 platser, samt gruppboende för dementa med 8 platser.

  Kontakt

  Sporregatan 7
  Sävsjö

  0382-155 26

Stockaryd

 • Södergården

  Vårboende med 31 platser samt gruppboende för dementa med 8 plaster.

  Kontakt

  Lillgatan 1 B
  Stockaryd

  0382-156 70

Vrigstad

 • Göransgården

  Göransgården ligger i Vrigstad och består av ett vårdboende med 29 plaster samt ett gruppboende för dementa, Hästskon, med 8 platser.

  Kontakt

  Göransgatan 2 F
  Vrigstad

  0382-15683

Rörvik

 • Eneliden

  Eneliden är ett gruppboende för dementa beläget i Rörvik. Eneliden har 8 platser.

  Kontakt

  Industrigatan 13 H
  Rörvik

  0382-214 97

Senast uppdaterad: 2017-03-07