Sävsjö kommunvapen

Korttidsvård

Korttidsvård

Korttidsvård innebär att du vistas på ett vård- och omsorgsboende under en kortare period.

Perioden kan vara regelbundet återkommande i form av växelvård, omväxlande bor hemma i ditt ordinära boende och på ett vård- och omsorgsboende.

Korttidsvård kan också beviljas för att avlasta dig som vårdar en närstående i bostaden. Korttidsvård kan även vara aktuellt under tiden socialförvaltningen utreder dina framtida behov av omvårdnad eller boendeform.

Korttidsvård kan också beviljas för att du som vistats på sjukhus ska få återhämtning innan du kommer hem till ditt vanliga boende.

Högagärde erbjuder korttidsvård för att avlasta den som vårdar en närstående med ett stort omvårdnadsbehov i hemmet.

Vård- och omsorgsboende är en behovsprövad insats.

Senast uppdaterad: 2017-03-07