Sävsjö kommunvapen

Ansök om äldreomsorg

Ansök om äldreomsorg

De flesta insatser inom äldreomsorgen behöver du ansöka om. Det är biståndshandläggare som tar beslut om insatser utifrån dina behov.

Biståndshandläggaren har tystnadsplikt.

Du kan till exempel få hemtjänst, ledsagning, dagverksamhet eller vård- och omsorgsboende.

Äldre har också rätt att söka ekonomiskt bistånd av socialtjänsten.

Senast uppdaterad: 2017-03-07