Sävsjö kommunvapen

Stöd & Omsorg

Kommunens socialtjänst ansvarar för att erbjuda alla kommuninvånare stöd och omsorg i olika livssituationer. I kommunen finns ett brett utbud av stöd, omsorg och service. 

Socialtjänsten består av flera olika verksamheter. Det finns flera utförare av sociala tjänster att välja mellan. Du kan vända dig direkt till flera av verksamheterna. För att få vissa insatser krävs ett särskilt myndighetsbeslut enligt gällande lagstiftning. Socialkontoret utreder och fattar beslut om dessa insatser.

Om du är orolig för ett barn eller att någon annan far illa kan du kontakta socialkontoret.

Kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för att alla personer med behov av stöd får sina behov tillgodosedda. Lagstiftningen styr socialtjänstens arbete.

Vid akuta ärenden efter kontorstid, som inte kan vänta till nästkommande vardag, kan Höglandets socialjour kontaktas via 112.