Sävsjö kommunvapen

Beslut från kommunstyrelsen

Här kommer en rapport från tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen i Sävsjö. Rådgivning, strategier och biogas blev lite av dagens tema. 

För Sävsjö kommun är det viktigt att våra medborgare, de som så önskar, kan få bra hjälp med fakta inför ett inköp eller hjälp med rättigheter och skyldigheter efter ett köp som strular. För att framöver kunna ordna detta på ett bra sätt har kommunstyrelsen idag valt att besluta om ett samarbetsavtal med Nässjö kommun. Även energi- och klimatrådgivning är en viktig tjänst där kommunstyrelsen beslutat att den ska ske i samverkan med andra kommuner. Allt för att våra medborgare ska få bästa tänkbara och professionella stöd!

Kommunstyrelsen hade också flera viktiga strategier på dagordningen. Överenskommelse om biogas vann gillande och ska nu läggas fram för kommunfullmäktige. En livsmedelsstrategi diskuterades tillsammans med en representant för LRF och ett remissyttrande om en grön handlingsplan beslutades.

Du kan läsa vad som beslutades här.PDF

 

Publicerad 2018-03-08