Sävsjö kommunvapen

Beslut från kommunstyrelsen

Igår, tisdag den 6 februari, hade kommunstyrelsen årets andra sammanträde och där arbetet har dragit igång med att planera för hur kommunen ska fördela pengarna under kommande år. En analys av nuläge och bedömning av kommande utveckling i Sävsjö och omvärld har sammanfattats i dokumentet ”Budgetförutsättningar 2019-2021”. Detta kommer i nästa steg föreslås kommunfullmäktige och där ska detta bilda grund för en allmänpolitisk debatt.

Kommunstyrelsen har idag beslutat om en överenskommelse med Sävsjö innebandyklubb om marknadsföringsinsatser. Kommunen ska framöver synas på arena och på bussar som används vid bortamatcher.

Arbetet med digitalisering och effektivisering av kommunens administrativa arbete var också med på agendan. Både socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen vill upphandla nya digitala verksamhetssystem. Kommunstyrelsen var positiv till dessa satsningar men under förutsättning att man i verksamheten kan räkna hem motsvarande effektiviseringsvinster. Det måste också kunna påvisas fördelar både för personal och medborgare.

Exploatering av nya tomter ska ske på Tällevadsområdet och det tas fram planer för förskolor och bostäder. En försäljning av industrimark ska ske på södra industriområdet för byggnation av bilverkstad.

Alla beslut finns med i denna bilaga!PDFPublicerad 2018-02-07