Sävsjö kommunvapen

Vill du ha ett Allaktivitetscenter i Sävsjö?

Tillhör du dem som tycker det vore kul med ett hus där du är med och formar verksamheten tillsammans med andra och där det finns plats för många olika aktiviteter?
Just nu undersöker Sävsjö kommun möjligheterna att skapa ett Allaktivtetscenter på Sävsjö SkytteCenter och ett led i det arbetet är en enkät som vi gärna vill att du svarar på. Den kommer sedan att ligga till grund för det vidare arbetet med att eventuellt skapa ett Allaktivtetscenter i Sävsjö.
Välkommen att vara med och forma framtiden och svara på frågorna här.

Publicerad 2018-02-02