Sävsjö kommunvapen

Miljötips - sopsortera

Januari månads miljötips är sopsortera! Genom att sortera dina sopor kan farliga ämnen tas omhand på ett säkert sätt. Därmed skyddas människor och miljö. Genom att hålla isär olika material kan det mesta också återvinnas så att det kan bli nya produkter. Vi sparar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger. Det är faktiskt också ett lagbrott att inte sortera sina sopor. Men visst har du koll på att återvinningsstationerna endast är till för förpackningar och tidningar från hushållen? Grovavfall, farligt avfall och trädgårdsavfall körs naturligtvis till Flishults återvinningscentral och har du ett företag så får du heller inte lämna verksamhetens avfall på återvinningsstationerna. Här kommer några praktiska råd och tips som gör det enklare att sortera:


  • Skär av både locket och botten på konservburken, så kan du platta ut den. Det spar mycket plats.
  • Packa mindre pappersförpackningar i större, så tar de mindre plats både under diskbänken och på återvinningsstationen. En tom mjölkförpackning rymmer minst fem ihopvikta.
  • Lägg ett snöre under tidningshögen, så går det lätt att knyta ihop när det är dags att gå iväg med den. Men glöm inte att ta bort snöret när du lämnar tidningarna i behållaren.
  • Låt matavfallet rinna av ordentligt innan du lägger det i komposten eller i insamlingen.
  • Det finns många som säljer olika lösningar för källsortering. Sök "källsortering" och "behållare" på Internet så får du flera träffar.
  • Märk upp behållarna, både i köket och i soprummet. Då kan hela familjen lättare hjälpa till och du får en påminnelse om vilka sopor som ska sorteras på vilket sätt. Dekaler kan bland annat beställas från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.
  • Om du inte har plats till flera behållare för avfall kan du samla alla förpackningar i en kasse eller stapelbara korgar och sortera i soprummet eller vid återvinningsstationen.
  • Gör en egen batteriholk av en glassburk.
  • Samla glödlamporna i en kakburk.
  • Samla allt metallavfall som inte är förpackningar i en burk för sig och ta med när du åker till återvinningscentralen.

Flishults återvinningscentral

Publicerad 2018-01-19