Sävsjö kommunvapen

När livet vänder

Det är dags för tredje av fyra temakvällar under hösten då vi får dela tankar med anhöriga som varit med om det svåra och ofattbara, men som hittat tillbaka till livsstyrka och livsglädje.

Torsdagen den 2 november: Hur påverkas vardagen med ett barn med funktionshinder och hur påverkas syskon och övriga i familjen? Strategier för att orka och för att fånga guldkornen.

Föreläsare: Annika Zetterheim

Torsdagen den 30 november: Stroke! En plötslig, dramatisk och livshotande händelse. Tillsammans berättar Birgitta som drabbades och Lennart, anhörig om hur stroken har påverkat deras liv. Om svårigheter men också om glädjeämnen.

Föreläsare: Lennart och Birgitta Ljungqvist

Tid: Klockan 18.30 – cirka 20.00

Plats: Mötesplats Brygghörnan Sävsjö

Frågor: kontakta Anhörigsamordnare, telefon: 0382-154 83

Varmt välkommen!

Obs! Anmälan senast två dagar före varje temakväll

Publicerad 2017-10-30