Sävsjö kommunvapen

Ny medarbetare i Kommunalhuset

Nu finns han på plats i Kommunalhuset, den nye medarbetaren TOM. Gul och fin glänser han vid entreén och tanken är att brännbart avfall ska läggas där, av främst besökare. 
-Det man brukar kasta i papperskorgen kan man kasta i TOM, säger kommunchef Jan Holmqvist. Men papper går som vanligt till återvinningen.

TOM kommer från Sävsjöföretaget Orwak och är ett nytt avfallsystem för offentliga miljöer där avfallet komprimeras.  Eftersom det då ryms upp till sju gånger så mycket avfall, blir det färre fyllda säckar och TOM kommunicerar när maxkapaciteten är nådd, så att säcken kan bytas innan den är överfull. Komprimerat avfall betyder mindre volym att transportera och i förlängningen innebär det lägre transportkostnader och
mindre koldioxidutsläpp.
En smart lösning är också att luckan öppnas automatiskt när man ska slänga något så det är alltid rent och fräscht vid sopinkastet.

TOM är även inköpt till Tillväxthuset (före detta Sävsjö trähus), dit bland andra utvecklingsavdelningen och myndighetsförvaltningen ska flytta inom kort.

 

Publicerad 2017-03-01