Sävsjö kommunvapen

Medborgarlöften undertecknade

Från vänster kommunstyrelsens ordförande, Stefan Gustafsson, lokalpolisområdeschef Christian Winkler, kommunpolis Anders Sjöö samt kommunchef Jan Holmqvist.

Det var en nöjd kvartett som undertecknade medborgarlöftena. Från vänster kommunstyrelsens ordförande, Stefan Gustafsson, lokalpolisområdeschef Christian Winkler, kommunpolis Anders Sjöö samt kommunchef Jan Holmqvist.

Nu har polisen på Höglandet och Sävsjö kommun undertecknat två medborgarlöften som ska gälla ett år.
De två löftena som kommunen och polisen gemensamt lovar att arbeta för är:

  • Öka den polisiära tillgängligheten och servicen.
  • Att öka upptäckten av narkotikabruk hos unga, i åldern 21 år och yngre.

För att löftena ska kunna uppfyllas ska följande aktiviteter genomföras:

  • Polisen ska öppna ett poliskontor (kommer att inrymmas i en del av räddningstjänstens lokaler).
  • Polisen ska bemanna poliskontoret med fasta öppettider.
  • Kommunen ska upplåta en lämplig lokal.
  • Kommunens ska informera på sin hemsida om öppettider.
  • Polsien ska identifiera ungdomar i åldern 21 år och yngre som brukar narkotika.
  • Polisen ska genomföra minst tio riktade insatser för att upptäcka fler narkotikabrott bland unga.
  • Polisen och kommunen ska under året genomföra minst fyra samverkansmöten om de pågående aktiviteterna.

Att det blev just dessa medborgarlöften är ingen slump. Polisen har haft en dialog med kommunens invånare för att kunna få reda på vad som är viktigt i just vår kommun.
-Det har varit en arbetsprocess som har resulterat i just dessa löften, säger Christian Winkler, lokalpolisområdeschef. Att arbeta för att medborgalöftena uppfylls kommer att vara en uppgift alla poliser på Höglandet och för oss är det viktigt att vi kommer närmre medborgarna.
Kommunstyrelsens ordförande, Stefan Gustafsson, är mycket nöjd med samarbetet.
-Det är mycket positivt med den lokala anknytningen och det betyder mycket för oss med denna samverkan.

Här kan du läsa handlingsplanen och medborgarlöftena i sin helhet.PDF

 

 

Publicerad 2016-12-20